На всеки желаещ да членува в Българската Асоциация на Младите Уролози, предоставяме възможност за бърза и лесна за уеб-регистрация за членство.

Не се колебайте да се регистрирате. Всеки желаещ е добре дошъл.

Членуването в Бългаската Асоциация на Младите Уролози е доброволно. Членове могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица, лекари по урология със стаж по специалността по-малък от 5 години, лекари специализиращи урология и докторанти по урология, които споделят целите на сдружението и средствата за тяхното постигане.

За да станете член на Българската Асоциация на Младите Уролози, молим да попълните следната кратка регистрационна форма, с която Вие заявявате желанието си. Заявлението Ви  ще бъде разгледано от ръководството в най-кратки срокове, като при одобрение на кандидатурата Ви, ще получите отговор по електронен път. 

New Users Registration
*Required field
Powered by WP-Members